Każdy mężczyzna zaczyna jako zwykły kawałek stali. Bez formy, bez świadomości swojej wartości, bez poczucia znaczenia. Jego cel zna tylko Rzemieślnik. Potrzeba żaru, dużo żaru, ponieważ tylko przez ogień zmagań może być formowany. Potrzeba ucisku, olbrzymiego ucisku, bo z każdym uderzeniem przeciwności losu jest on kształtowany.

Niestety pozwoliliśmy, aby rzemieślnikiem nie był Bóg, ale Szatan. To on zaczął kształtować naszą seksualność przez ogień pożądliwości. Kształtował nas przez doświadczenia z pornografią, fantazje erotyczne oraz zdrady. Ostatecznie straciliśmy nad tym kontrolę.

Ale nadszedł już czas, aby oddać się w ręce prawowitego Rzemieślnika.

A gdy nas ukształtuje będziemy gotowi, aby stanąć do WALKI!

Do walki o nasze małżeństwa, rodziny i współtowarzyszy.

Rozpalmy ten piec! Niech K U Ź N I A ruszy!

Czyli o co się roznosi? I w ogóle kto to wymyślił?!

Oczywiście inspiratorem jest:

BÓG nasz Rzemieślnik

bo to On włożył w nasze serca silne pragnienie, aby rzucił wyzwanie powszechnemu milczeniu wśród mężczyzn zniewolonych grzechem nieczystości. Wierzymy, że mężczyźni powołani są do życia w wolności. W wolności dostępnej w Jezusie poprzez poznanie prawdy, która wyswobadza. Mężczyzna wolny to mężczyzna silny, zdolny do bycia liderem w swojej rodzinie, kościele i wśród ludzi. Gotowy do podjęcia misji, do której powołał go Bóg.

O CO WALCZYMY?

1. Aby Boże powołanie stało się rzeczywistością:

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia (tj. „stanu czystości” gr. hagiasmos).1 List do Tesaloniczan 4:7

2. Aby mężczyźni w procesie uwalniania z więzów niemoralności mogli doświadczyć realnego działania Jezusa w ich życiu.

3. Aby mężczyźni w Polsce odważyli się podjąć wyzwanie, zawarte w słowach apostoła Pawła skierowanych do jego ucznia Tymoteusza:

a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.2 List do Tymoteusza 2:2

JAK WALCZYMY?

Pomagamy na trzech płaszczyznach:

 • Edukacja
  • sesje (konsultacje) indywidualne
  • wykłady
  • materiały artykuły
 • Profilaktyka
  • sesje indywidualne
  • wykłady
  • materiały, artykuły
 • Poradnictwo i terapia
  • sesje indywidualne

Zainspirowany/a? Zaangażuj się!