Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych warsztatów dla kościołów i wspólnot duchowych!

W obecnych czasach coraz więcej osób w naszym społeczeństwie, zarówno mężczyzn, jak i kobiet sięga po pornografię. Niestety dotyczy to również chrześcijan. Z rozmów jakie przeprowadziliśmy z wieloma duszpasterzami i liderami duchowymi na przestrzeni kilku lat wynika, że wielu z nich ma problemy z tym by odpowiednio podejść do kwestii pomagania ludziom w tym obszarze sfery seksualnej.

Badanie przeprowadzone przez Barna Group w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku pokazuje, że:

64% mężczyzn określających się jako chrześcijanin i 15% kobiet określających się jako chrześcijanka, ogląda pornografię co najmniej raz w miesiącu

Dysonans wywołany byciem chrześcijaninem potajemnie oglądający porno, a świadomością tego, że Bóg wyraźnie wypowiada się w kwestii moralności seksualnej jest jedną z najsilniejszych broni Szatana. Dysonans ten sprawia, że wpadamy w pułapkę zwaną milczeniem. Zaczynamy kreować fałszywy obraz świętego Jana Kowalskiego zdolnego żyć tylko w kościele. A poza nim, Jana Kowalskiego żyjącego w prywatnym, anonimowym świecie porno. A potem hipokryzja nas zabija. Stajemy się tylko biernymi obserwatorami wygrzewającymi jedynie miejsce w kościołach.

Czy fakt, że Bóg jasno wyraził się co do kwestii moralności seksualnej implikuje, że wszystko zostało już załatwione? No, właśnie nie. Świetnym przykładem jest Jim Cecy autor książki "Wojna o czystość". Pozwolę sobie przytoczyć jego wypowiedź:

Jestem duszpasterzem, głęboko oddanym swojemu powołaniu do karmienia i wyposażania Bożego ludu, zwłaszcza poprzez wykładanie natchnionego Słowa Bożego (2 Tm 3:16-17; Ef 4:11-16). Myślę, że powinienem mówić o tym czego Biblia uczy na temat świętości i czystości, tak jak powinienem mówić o niebie i piekle. Biorę przykład ze świadectwa apostoła Pawła, który napisał: „ponieważ nie uchylałem (tj. cofałem „się ze strachem,” gr. hupostello) się od głoszenia wam całego planu (tj. „postanowienia, woli,” gr. boule) Boga” (Dz 20:27).

Wspomniany apostoł Paweł nie szczędził słów w kwestii seksualnej pisząc listy do chrześcijan pierwszego wieku. W listach skierowanych do kościołów w Rzymie, Koryncie, Galacji, Efezie, Kolosach, Tesalonikach, Pergamonie, Tiatyrze daje konkretne uwagi, bądź wyraża swoje zaniepokojenie.

Potrzeba zmian. Zrobienia pierwszych małych kroków. Czas działa na naszą niekorzyść.

W związku z tym wychodzimy z ofertą warsztatów pt. „KOŚCIÓŁ – RODZINA WOLNA OD PORNOGRAFII”. Jest ona przeznaczona dla osób, którym na sercu leży ochrona wspólnoty przed destrukcyjnym działaniem grzechu seksualnego oraz pomoc konkretnym osobom w walce z uwikłaniem w pornografię by mogły doświadczać radości z pełnej i otwartej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

- Nie musisz być teologiem by pomóc innym za pomocą Biblii radzić sobie z pornografią

- Nie musisz być psychoterapeutą by wiedzieć jak okazać wsparcie w zmaganiach z pornografią

- Nie musisz być naukowcem by informować innych jakie szkody niesie za sobą pornografia

Wystarczy, że jesteś chętny do działania i otwarty na wiedzę oraz rady osób, które mają doświadczenie w pomaganiu innym w radzeniu sobie z pornografią.

W ramach warsztatów przygotowaliśmy 4 tematy:

- Duszpasterstwo mężczyzn uwikłanych w pornografię

- Duszpasterstwo kobiet uwikłanych w pornografię

- Duszpasterstwo kobiet, których mężowie korzystają z pornografii

- Duszpasterstwo dzieci mających kontakt z pornografią

Warsztaty mają charakter stacjonarny. To czy wybierzesz jeden czy więcej zależy wyłącznie od Ciebie. Możemy je zorganizować w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu. Cena warsztatów obejmuje koszty dojazdu, koszty ewentualnego noclegu i przeprowadzenie warsztatów. Po warsztatach zapewniamy darmowy e-book, zawierający streszczenie materiału jak również możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

ZAPISY POD TYM LINKIEM https://forms.gle/NQ4upDbjV35nEzzJ9

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail aleksander@kuznia.org.pl lub na numer telefonu +48 887 664 546