"JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TY NIE MOŻESZ UPAŚĆ W SFERZE SEKSUALNEJ, TO JESTEŚ BARDZIEJ BOGOBOJNY NIŻ DAWID, SILNIEJSZY NIŻ SAMSON I MĄDRZEJSZY NIŻ SALOMON."

Bill Perkins, pastor Coast Hills Community Church in McMinnville, Oregon

Niestety jednym z głównych zagrożeń wśród ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu walki duchowej, jest to, że są pod najsilniejszym ostrzałem. Nasz wróg świetnie zdaje sobie sprawę, że w momencie kiedy pastorzy, liderzy, przywódcy duchowi upadną, to morale wśród osób, dla których był on wzorem oddanego sługi Bożego, mogą mocno spaść.

Problem uwikłań w grzech nieczystości wśród przywódców duchowych istnieje, a statystyki jedynie to podkreślają:

  • W 2002 roku, w badaniu wśród 1351 pastorów, 54% powiedziało, że oglądało pornografią w ciągu ostatniego roku, a 30% z nich oglądało ją w przeciągu ostatnich 30 dni.

Jedną z przyczyn tego problemu możemy upatrywać w postawie, że "Sam sobie dam radę w tej kwestii". Jak wiemy samotnego wojownika jest łatwo pokonać:

  • Wśród duchownych, którzy oglądają porno, 30% nie rozmawia z nikim odnośnie ich zachowania,
  • 75% pastorów powiedziało, że nie uczyniło siebie samych odpowiedzialnymi przed kimkolwiek odnośnie korzystania przez nich z Internetu.

Sprawa się ma całkowicie inaczej

gdy za tym wojownikiem stoi dziesięciu takich jak on gotowych wpierać go w modlitwie, w rozmowie, w braterskiej współodpowiedzialności, gotowych do zadawania niewygodnych pytań. Najsilniejszą bronią pornografii jest milczenie, to ono prowadzi do izolacji, a potem do upadku.

Przerwij milczenie! Przestań próbować być bardziej bogobojny niż Dawid, silniejszy niż Samson czy mądrzejszy niż Salomon.

Jeśli PODEJMIESZ WYZWANIE, to poczujesz ulgę, że nie musisz zmagać się z tym sam. Czyż Jezus nie miał tego na myśli mówiąc, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili (Ga 6:2)? Rozpoczniesz życie w prawdzie co zapoczątkuje proces uzdrawiania (Jak 5:16). Pogłębisz relację z Jezusem - bo to On oferuje życie w wolności. Zaczniesz świadomie zarządzać swoją seksualnością. Jako duszpasterz będziesz w stanie skuteczniej pomagać osobom, które przyjdą do Ciebie z podobnym problemem.

A jeśli masz żonę, to sprawisz jej wielką radość kiedy zerwiesz swój romans z pornografią (Mt 5:28). Czego naturalną konsekwencją będzie obopólny wzrost satysfakcji z seksu - daru danego nam przez Boga.

WALCZYMY?